دیدار دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری کشور مغولستان با آقای آرش میراسماعیلی ریاست فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

دیدار دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری کشور مغولستان با آقای آرش میراسماعیلی ریاست فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

ملاقات دکتر آرمان محقق  کنسول افتخاری کشور مغولستان با

جناب آقای آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران

در این نشست برای اولین بار در تاریخ روابط دو کشور گفتگوهایی  ارزنده در خصوص مسائلی  از جمله همکاری برای برگزاری مسابقات دوستانه جودو خصوصا در رده های سنی نوجوانان وجوانان و همچنین اعزام تیم ها به مسابقات و نیز  حضور مدرسان و مربیان آموزشی در بخش مردان و بانوان مطرح گردید.

و همچنین  از طرف فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد امضای تفاهم نامه و همکاری بین دو فدراسیون جودو مغولستان و  جمهوری اسلامی ایران ارائه داده شد.

دیدار دکتر آرمان محقق سر کنسول افتخاری کشور مغولستان با آقای آرش میراسماعیلی ریاست محترم فدراسیون جودو

 

 

Meeting of Dr. Arman Mohaghegh, Honorary Consul of Mongolia with Dear Mr. Arash Mir Esmaili, President of the Judo Federation of the Islamic Republic of Iran

In this meeting, for the first time in the history of relations between the two countries, valuable discussions were held on issues such as cooperation for holding friendly judo competitions, especially in the age groups of teenagers and young people, as well as sending teams to competitions and the presence of instructors Was raised

The Judo Federation of the Islamic Republic of Iran also offered to sign a memorandum of understanding and cooperation between the Judo Federation of Mongolia and the Islamic Republic of Iran