دیدار شیخ سفرا صلاح زواوی سفیر محترم فلسطین در ایران با دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان ایران

دیدار شیخ سفرا صلاح زواوی سفیر محترم فلسطین در ایران با دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان ایران

دیدار شیخ سفرا صلاح زواوی سفیر محترم فلسطین در ایران با دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان در ایران در بهمن ماه ۹۹

 کنسولگری مغولستان فعالیت خود را در تهران آغاز کرد

کنسولگری مغولستان فعالیت خود را در تهران آغاز کرد

در پی ابراز تمایل دولت مغولستان  مبنی بر ایجاد کنسولگری افتخاری در تهران و معرفی آقای دکتر آرمان محقق به عنوان سر کنسول افتخاری آن کشور و موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری مغولستان در تهران در دی ماه ۱۳۹۹…