تجارت و سرمایه گذاری در مغولستان

تجارت و سرمایه گذاری در مغولستان

  مغولستان در دو دهه اخیر موفقیت چشمگیری در تبدیل خود از کشوری سوسیالیستی با اقتصادی محدود به کشوری دموکراتیک، چند حزبی و پویا با یکی از سریع ترین اقتصادهای درحال رشد دنیا داشته است. کنسول گری مغولستان نیز سعی…