سفرنامه


اولان‌باتور، جایی که ۱.۳ میلیون نفر از جمعیت ۳ میلیونی مغولستان، در آن ساکن هستند و مرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این کشور است و دارای تعدادی جاذبه‌های توریستی و میزبان متنوع‌ترین انواع سرگرمی‌ها است. این شهر به ۹ بخش و ۱۲۲ منطقه تقسیم شده است. اولان باتور در ساحل رودخانه تول قرار دارد و توسط چهار کوه مقدس با جنگل های انبوه کاج در دامنه های شمالی و استپ های علفزار در جنوب احاطه شده است. اولان‌باتور که عمدتاً آفتابی، آرام و باز توصیف می‌شود، شهری که در آن زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی مغولستان ترکیب می‌شود.