درباره ی مغولستان

درباره ی مغولستان

 دانستنی هایی درباره ی مغولستان مغولستان کشوری شگفت انگیز است که می توانید شاهد ادغام استثنایی فرهنگ باستان و سرزمین مادری چنگیز خان باشید. مغولستان تنها کشوری است که سبک زندگی عشایری دارد.این سرزمین آسمان آبی و طبیعت وحشی و…