Visa Information

اطلاعات روادید

 

شهروندان ایران که قصد ورود به کشور مغولستان دارند باید با توجه به هدف از سفر خود،روادید مرتبط را دریافت کنند.

لازم به ذکر است که پس از پر کردن فرم درخواست روادید، باید برای اخذ آن بهمراه مدارک مربوطه به سفارتخانه یا کنسولگری مغولستان در نزدیک ترین کشور مراجعه کنید.

 

روادید هنگام ورود

“روادید هنگام ورود” تنها به آن دسته از مسافرین تعلق میگیرد که از کشورهایی که مغولستان درآنها نماینده ی دیپلماتیک ندارد به مغولستان سفر میکنند. جهت اخذروادید هنگام ورود، داشتن شخص یا سازمان دعوت کننده الزامی باشد.

این شخص یا سازمان، باید حداقل ۱۴ روز پیش از تاریخ مورد نظر جهت سفر به مغولستان، درخواست روادید متقاضی را ثبت نماید.

روادید هنگام ورود نوع دیدار رسمی نوع A

شخص یا سازمان دعوت کننده، باید درخواست روادید را در دپارتمان کنسولی وزارت امور خارجه مغولستان ثبت نماید. ( www.consul.mn )

برای سایر انواع روادید از جمله سفر تجاری یا گردشگری، شخص یا سازمان دعوت کننده باید درخواست روادید را در نمایندگی مهاجرت مغولستان ثبت نماید. ( www.immigration.gov.mn )

مدارک زیر باید توسط شخص یا سازمان دعوت کننده ارائه شود:

 • نامه یا درخواست رسمی دعوت توسط شخص یا سازمان دعوت کننده ( جزئیات مسیر سفر و هدف سفر به مغولستان )
 • کپی مجوز سازمان دعوت کننده درمواردی که دعوت کننده شخص حقیقی نیست
 • کپی گذرنامه شخص مسافر که اعتبار آن بیش از ۶ ماه باشد
 • برنامه ی سفر و کپی رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما
 • مبلغ ۱۰۰۰ توگروگ به ازای هر مسافر

لازم به ذکر است که شخص مسافر ملزم به پرداخت هزینه ی روادید هنگام ورود می باشد.

 

انواع روادید:

 1. روادید دیپلماتیک ( D ) : برای شخص خارجی صاحب گذرنامه دیپلماتیک یا کارمندان سازمان ملل متحد یا افراد دارای برگه مجوز عبور قرمز

 2. روادید رسمی ( A )برای:

  1. افراد خارجی که دارای گذرنامه رسمی هستند، کارمندان سازمان ملل متحد یا افراد دارای برگه مجوز عبور آبی که با هدف تجارت به مغولستان سفر می کنند، یا افراد خارجی دارای گذرنامه معمولی که تحت نظر سازمان های بین المللی به مغولستان سفر میکنند و اعضای خانواده آنها
  2. افراد خارجی دارای گذرنامه دولتی یا عادی که توسط سازمان های دولتی یا شهری مغولستان یا احزاب سیاسی دارای نماینده در پارلمان مغولستان به این کشور دعوت می شوند
  3. افراد خارجی دارای گذرنامه دولتی یا عادی که جهت کار تحت موافقت نامه های بین دولتی به مغولستان سفر میکنند
  4. روزنامه نگاران عضو سازمان های دولتی خارجی یا سازمان های رسانه ای بین المللی دارای گذرنامه دولتی یا عادی
 3. روادید سرمایه گزاری ( T ):  برای سرمایه گزاران خارجی که جهت کار در سطح مدیریتی از سوی شرکت های سرمایه گزاری خارجی، شعبه یا نماینده آنها به مغولستان وارد می شوند

 4. روادید ( O ): برای افراد خارجی که تحت موافقت سازمان های غیردولتی یا سازمان های انسان دوستانه بین المللی به مغولستان سفر میکنند

 5. روادید تجاری ( B ): برای افراد خارجی که جهت اهداف تجاری به مغولستان سفر میکنند

 6. روادید تحصیلی ( S ): برای افراد خارجی که جهت تحصیل یا گذراندن دوره های آموزشی، پژوهشی، فنی حرفه ای به مغولستان سفر میکنند

 7. روادید توریستی ( J ): برای افراد خارجی که فارغ از نوع گذرنامه، جهت گردشگری به کشور مغولستان سفر میکنند

 8. روادید کار ( HG ): برای افراد خارجی که فارغ از نوع گذرنامه، تحت قرارداد کاری جهت کار به مغولستان سفر میکنند

 9. روادید ( SH ) : برای افراد خارجی که تحت نظر سازمان های دینی و مذهبی جهت بازدید یا اقامت در کشور مغولستان به این کشور سفر میکنند

 10. روادید (TS) : برای مهاجرینی که مجوز مهاجرت به کشور مغولستان دارند

 11. روادید ( H ) : برای افراد خارجی که اعضای خانواده آنها در کشور مغولستان به هر علتی اقامت دارند یا قصد بازدید به هر علتی از این کشور را دارند

 

 

شرایط روادید ، مدت اعتبار، مدت اقامت و تعداد ورود همگی بسته به نوع روادید ، متفاوت می باشند.

با توجه به هدف از اخذ روادید ، انواع روادیدهای “ورود”، “ورود-خروج”  و “ترانزیت” در نظر گرفته شده است.

بصورت کلی، هر شخص که به مدت کمتر از ۹۰ روز به کشور مغولستان سفر میکند، بعنوان بازدید کننده ی موقت در نظر گرفته می شود، درحالیکه افرادی که به مدت بیش از ۹۰ روز به کشور مغولستان سفر میکنند ( به دلایل شخصی یا دولتی )، مقیم خارجی محسوب می شوند.

دلایل شخصی شامل تحصیل، کار، سرمایه گزاری، همراهی با خانواده و سایر تجارت های شخصی می باشد.

دیپلمات های خارجی، کارمندان سازمان ملل و سازمان های بین دولتی و رسانه ای که با هدف کار در سازمان های مربوطه و با قصد اقامت به مدت بیش از ۹۰ روز در مغولستان به این کشور سفر میکنند و اعضای خانواده شان، بعنوان مقیم خارجی با هدف رسمی شناخته می شوند.

روادید “ورود” برای بازدیدکنندگان موقت و مقیم های خارجی ( هدف رسمی یا شخصی ) صادر می شود.روادید”ورود-خروج” برای مقیم های خارجی ( هدف رسمی یا شخصی ) صادر می شود که قصد خروج موقت از مغولستان و بازگشت به این کشور را دارند.

روادید “ترانزیت” برای افرادی که قصد عبور از مغولستان با هدف مقصد سومی دارند صادر می شود.

مدت اعتبار روادید ، زمانی است که بعد از صدور روادید ، اجازه ی سفر به مغولستان را دارید که بین ۹۰ روز تا یک سال، بسته به تعداد ورود مجاز به مغولستان متغیر است.

مدت اقامت در مغولستان نیز با توجه به نوع روادید متغیر می باشد. روادید می تواند بسته به هدف سفر و انتخاب فرد درخواست کننده، یک بار ورود، دو بار ورود یا چندبار ورود باشد.

مدت زمان مجاز برای اقامت در مغولستان باروادید یک بار ورود و دوبار ورود حداکثر ۹۰ روز می باشد و برای روادید چندبار ورود برای بازدیدکنندگان موقت ۳۰ روز می باشد.

افراد دارای روادید ترانزیت یک بار ورود یا دوبار ورود می توانند ۱۰ روز در مغولستان اقامت داشته باشند. بعنوان مثال، ویزای ورود برای بازدیدکنندگان موقت، به مدت ۹۰ روز اعتبار دارد و ۳۰ روز اجازه ی اقامت در مغولستان را به بازدیدکنندگان می دهد.

 

 

توجه: افراد خارجی که بیش از ۳۰ روز در کشور مغولستان اقامت دارند، موظف به ثبت اطلاعات در اداره مهاجرت مغولستان در اولان باتور یا شعبه های محلی آن در طول ۷ روز کاری پس از وارد شدن به کشور مغولستان می باشند. برای اطلاعات بیشتر، لطفا از وبسایت اداره مهاجرت مغولستان بازدید نمایید: www.immigration.gov.mn

 برای دریافت فرم روادید از لینک ذیل اقدام نمایید.

Visa Form