درباره کنسولگری مغولستان

در پی ابراز تمایل دولت مغولستان مبنی بر ایجاد کنسولگری افتخاری در تهران و معرفی آقای دکتر آرمان محقق به عنوان سر کنسول افتخاری آن کشور و موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری مغولستان در تهران در دی ماه ۱۳۹۹ گشایش یافت.

آقای دکتر آرمان محقق

آقای دکتر آرمان محقق سر کنسول افتخاری مغولستان در جمهوری اسلامی ایران

خدمات کنسولگری مغولستان در ایران

ویزای توریسی

اخذ ویزای توریستی مغولستان

ویزای ترانزیت

اخذ ویزای ترانزیت مغولستان

ویزای تحصیلی

اخذ ویزای تحصیلی مغولستان