دیدار رئیس جمهور دکتر سید ابراهیم رئیسی و دکتر آرمان محقق، کنسول افتخاری مغولستان
دیدار وزیر محترم امور خارجه دکتر امیرعبداللهیان و دکتر آرمان محقق، کنسول افتخاری مغولستان

در پی ابراز تمایل دولت مغولستان مبنی بر ایجاد کنسولگری افتخاری در تهران و معرفی آقای دکتر آرمان محقق به عنوان سر کنسول افتخاری آن کشور و موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری مغولستان در تهران در دی ماه ۱۳۹۹ گشایش یافت.

دیدارها

اخبار

رویدادها

گالری تصاویر

وب‌سایت‌های مرتبط

کنسولگری افتخاری مغولستان در جمهوری اسلامی ایران

کنسولگری افتخاری مغولستان در تهران

در پی ابراز تمایل دولت مغولستان مبنی بر ایجاد کنسولگری افتخاری در تهران و معرفی آقای دکتر آرمان محقق به عنوان سر کنسول افتخاری آن کشور و موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری مغولستان در تهران در دی ماه ۱۳۹۹ گشایش یافت.

آدرس ما بر روی نشه