سخنرانی جناب آقای دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان و جناب آقای OTGON DAMBIINYAM سفیر مغولستان در جمهوری اسلامی ایران  در جشن روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان

سخنرانی جناب آقای دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان و جناب آقای OTGON DAMBIINYAM سفیر مغولستان در جمهوری اسلامی ایران در جشن روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان

سخنرانی جناب آقای دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان و جناب آقای OTGON DAMBIINYAM سفیر مغولستان در جمهوری اسلامی ایران در جشن روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان

 جشن باشکوه روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان با حضور دستیار محترم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

جشن باشکوه روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان با حضور دستیار محترم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به ترتیب از چپ به راست : جناب آقای OTGON DAMBIINYAM سفیر مغولستان در جمهوری اسلامی ایران جناب آقای رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر آرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان در جمهوری اسلامی ایران  

 جشن روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان با حضور سفرا و نمایندگی های خارجی مقیم تهران

جشن روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان با حضور سفرا و نمایندگی های خارجی مقیم تهران

  جشن روز ملی و صد و یکمین سالگرد جمهوری خلق مغولستان که در تاریخ ۲۸ ژون۲۰۲۲ مصادف با ۷ تیر۱۴۰۱ به اتفاق جمعی از سفرا و نمایندگیهای خارجی مقیم تهران برگزار شد.